Vladas Brazūnas


Translated by Artūras Šilanskas

How a haiku or another short poem is composed


wind rends leaves I rake them, we both are busy until winter

Kunigiškiai, 2008.X.18

Vėjo namai: Lietuvių haiku antologija / Sudarė ir į anglų kalbą vertė Artūras Šilanskas = A Home for the Wind: An Anthology of Lithuanian Haiku / Selected and translated from the Lithuanian by Artūras Šilanskas. – Vilnius: Vaga, 2009. – P. 26.


Vladas Brazūnas

kaip rašomas haiku ar kitas trumpas eilėraštis

vėjas drasko lapus aš grėbstau, abiem darbo ligi žiemos

Kunigiškiai, 2008.X.18

Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 124;
Vėjo namai: Lietuvių haiku antologija / Sudarė ir į anglų kalbą vertė Artūras Šilanskas = A Home for the Wind: An Anthology of Lithuanian Haiku / Selected and translated from the Lithuanian by Artūras Šilanskas. – Vilnius: Vaga, 2009. – P. 27.