Vladas Brazūnas


kaip rašomas haiku ar kitas trumpas eilėraštis

vėjas drasko lapus aš grėbstau, abiem darbo ligi žiemos

Kunigiškiai, 2008.X.18

Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 124;
Vėjo namai: Lietuvių haiku antologija / Sudarė ir į anglų kalbą vertė Artūras Šilanskas = A Home for the Wind: An Anthology of Lithuanian Haiku / Selected and translated from the Lithuanian by Artūras Šilanskas. – Vilnius: Vaga, 2009. – P. 27.