Владас Бразюнас


Vertė / Translated by / Traduit par Дмитро Чередниченко

Голосування

Коли підраховуєте голоси за правду, то впишіть і ті сотні тисяч, розколоті черепи яких змиває океан із вічної мерзлоти, і живих, яких ніякі слова, ніяке життя вже не відігріє.

Vilnius, 1988.VII.7Vladas Brazūnas

Balsavimas


Kai skaičiuosit balsus už teisybę, įrašykit ir tuos šimtus tūkstančių, kurių perskeltas kaukoles plauna vandenynas iš amžino pašalo, ir gyvuosius, kurių jokie žodžiai, joks gyvenimas nebeatšildys.

Vilnius, 1988.VII.7

Braziūnas, Vladas. Užkalbėti juodą sraują: eilėraščiai su datomis. – Vilnius: Vaga, 1989. – P. 139. – (Amžininkas).