Vladas Braziūnas

Vladas Braziūnas, narodený 17. 2. 1952, je litovský básnik, esejista a prekladatel' bieloruskej, chorvátskej, francúzskej, lotyšskej, pol'skej, ruskej, srbskej a ukrainskej poezie. Je členom Zväzu spisovatel'ov Litvy, Zväzu prekladatel'ov Litvy a litovského PEN centra. Vyštudoval žurnalistiku na Vilenskej univerzite, kde ukončil štúdium z litovskej filológie. Pracoval v rôznych kultúrnych časopisoch, pôsobil ako šéfredaktor literárneho týždennika Literatūra ir menas. V zahraniči organizuje poetický a hudobný festival Magnus Ducatus Poesis. Jeho poézia bola preložená do viac ako dvadsiatich jazykov. Ziskal množstvo oceneni za poéziu a jej preklady do litovčiny, naposledy za svoju básnickú tvorbu Cenu Antanasa Miškinisa (2009). Po básnickom debute Plazenie blesku (Slenka žaibas, 1988) mu vyšlo pätnást' poetických knižiek, medziiným Zatĺct' (Užkalinėti, 1998), Na bielom dne (Ant balto dugno, 1999), láskaláskaláska (lėmeilėmeilėmeilė, 2002), Zvonohra pre tisíc a jednu zoru (Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai, 2003), Z piesne domáceho tkania (Iš naminio audimo dainos, 2005).
Litteriáda 2010: (poézia a próza účastníkov 2. ročníka medzinárodného literárneho festivalu). – Košice, Vydavatel'stvo Pectus, 2010. – P. 18.