Knuts Skujenieks


* * *

noausim kājas atpīsim sirdis dienu nedienu pakārsim kokā aiziesim miglā paganīties aiziesim dieviņa rokā no platā ceļa no cietas takas pāri pār galvu pāri pār laiku projām aiz debess projām aiz zemes aiziesim miglā paganīties

1983

Skujenieks, Knuts. Raksti: dzeja 1980–1986; raksti par atdzeju un cittautu rakstnieku portreti. – Rīga: Nordik, 2006. – P. 235.


Knuts Skujenieks

* * *

iš batų kojas iš pančių širdis pakarsim medy dieną nelemtą eisim į miglą pasiganyti eisim dievulio rankon iš viešo kelio iš kieto tako kiaurai per galvą kiaurai per laiką palikę dangų palikę žemę eisim į miglą pasiganyti

1983, versta: Fabijoniškės, 2011.IV.22