Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

iš batų kojas iš pančių širdis pakarsim medy dieną nelemtą eisim į miglą pasiganyti eisim dievulio rankon iš viešo kelio iš kieto tako kiaurai per galvą kiaurai per laiką palikę dangų palikę žemę eisim į miglą pasiganyti

1983, versta: Fabijoniškės, 2011.IV.22