Vladas Braziūnas


În româneşte de Leo Butnaru


Toate astea – bere sunt

Dumnezeu iubea omul peste măsură din coastă i-o meşteri pe Eva, văzu că bărbatului i se pare puţin – astfel că din orz îi pregăti berea. Îl înţesă-încâlci cu bicele ameţelii şi dădu cuvinte, ca oamenii să cânte. La început a fost berea, apoi apăru cuvântul – din bere lumea-ntreagă purcese. Acum searbădă pare primara-nfăţişare a lumii pestriţe cercetează în Pasvalys* – şi berii te roagă, acolo unde taurul sare din herbul oraşului, turmentat de-a binelea, iar după el goneşte gloata – fie la Paşti, fie la Sfânta Treime – beau, se hărţuiesc fericiţi – toate astea bere înseamnă! Toate astea – sunt otova bere!...

________
* Pasvalys – oraş în nordul Lituaniei.

Fabijoniškės, 2000.VI.6; versta 2011.V.28

Argeş. – 2011. – Iulie. – Nr. 7 (347): http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/index.php?option=com_...
Butnaru, Leo. Traduceri din secolele XX–XXI. – Iaşi: Tipo Moldova, 2013. – P. 237.


Vladas Braziūnas

vys par to ãlo


Dievs žmõgo mėlэje be gãla jam ėš grõba padãre Jievo pamãte, ka žmõg ė dã negañ – ėš mieže padãre ãlo apėpyne apynės' ė dainom sotartynėm pėrmoćiáus' būva als, paskiaũ būva žõd's – ėš àlos pasául's atsėrãda ožtàt po šiai dienэ márga pasáule gražiáusios pràdžios jaškõk Pasvaly àlos kobėly kor jáuč's ėš miesta gėrba ėšlypės' aptaisyts vainykэs apynių lėg ka Velykos vys būt a Sekmynės' – lėnksmiáus' švėñte be gãla, – vys par to ãlo! vys par to ãlo!..

Fabijoniškės, 2000.VI.6

Braziūns, Lads. vys par to alo // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002. – Nr. 1. – P. 31–33;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais;
Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 18, 20;
Braziūnas, Vladas. Saula Svaliõ / Eilėraščių rinkinio Saula prė laidos 2-oji pataisyta laida. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 18, 20.