Vladas Braziūnas


În româneşte de Irina Nechit


Berea e totul

Dumnezeu îl iubea pe om fără măsură, iubindu-l a făcut-o pe Eva dintr-un os, dar văzând că el mai aştepta cu jind ceva – a cules orzul şi-a creat berea. Legându-l apoi cu funii ameţite-ameţitoare, i-a dat cuvinte pentru cântece fără sfârşit. La început a fost berea, apoi cuvântul – de la bere lumea toată se trage. Acum şi pururea şi în vecii vecilor caută la Pasvalys începutul începuturilor – şi roagă-te berii, când boul sare bezmetic din stema oraşului, iar din urma lui aleargă o gloată ameţită – de Paşti sau în Duminica Mare – cântă şi se bat fericiţi, şi berea e totul, totul – e bere!

Fabijoniškės, 2000.VI.6; în română 2011.VI.3Vladas Braziūnas

vys par to ãlo


Dievs žmõgo mėlэje be gãla jam ėš grõba padãre Jievo pamãte, ka žmõg ė dã negañ – ėš mieže padãre ãlo apėpyne apynės' ė dainom sotartynėm pėrmoćiáus' būva als, paskiaũ būva žõd's – ėš àlos pasául's atsėrãda ožtàt po šiai dienэ márga pasáule gražiáusios pràdžios jaškõk Pasvaly àlos kobėly kor jáuč's ėš miesta gėrba ėšlypės' aptaisyts vainykэs apynių lėg ka Velykos vys būt a Sekmynės' – lėnksmiáus' švėñte be gãla, – vys par to ãlo! vys par to ãlo!..

Fabijoniškės, 2000.VI.6

Braziūns, Lads. vys par to alo // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002. – Nr. 1. – P. 31–33;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais;
Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 18, 20;
Braziūnas, Vladas. Saula Svaliõ / Eilėraščių rinkinio Saula prė laidos 2-oji pataisyta laida. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 18, 20.