Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


One Full of Beauty

your mountains are too slippery, licked by clouds but, thank God, not too beautiful that swanfeathered cloud’s kitsch mirage of white churches a not-too-beautiful deer near the lake drinking moonlight thank God also not too beautiful not more beautiful than your soul

Lipica–Ljubljana–Warszawa–Vilnius, 2005.IX.11Vladas Braziūnas


gražumo pilnoji

per slidūs tavo kalnai, debesų nulaižyti bet, ačiūdie, ne per gražūs tas gulbiaplunksnio debesio kičas baltų bažnyčių miražas ne per gražus elnias prie ežero geriantis mėnesieną ačiūdie, taip pat ne per gražią ne gražesnę nei tavo siela

Lipica–Ljubljana–Warszawa–Vilnius, 2005.IX.11

Braziūnas, Vladas. šalie Slovėnija, graži kaip [vėliau eil. pervadintas gražumo pilnoji] // Literatūra ir menas. – 2005. – Rugsėjo 23. – P. ¬ 2. – Tekste [p. 2]: Braziūnas, Vladas. Slovėnams sava ne vien slovėnų poezija: Poetą Vladą Braziūną, grįžusį iš Vilenicos poezijos [= Tarptautinio Vilenicos literatūros] festivalio Slovėnijoje su „Vilenicos krištolo“ prizu, kalbina Kornelijus Platelis // Ten pat. – P. ¬2, 23. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.VIII.4): http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110905022205/http...
Braziūnas, Vladas. fontes amoris: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 30.