Vladas Braziūnasgražumo pilnoji

per slidūs tavo kalnai, debesų nulaižyti bet, ačiūdie, ne per gražūs tas gulbiaplunksnio debesio kičas baltų bažnyčių miražas ne per gražus elnias prie ežero geriantis mėnesieną ačiūdie, taip pat ne per gražią ne gražesnę nei tavo siela

Lipica–Ljubljana–Warszawa–Vilnius, 2005.IX.11

Braziūnas, Vladas. šalie Slovėnija, graži kaip [vėliau eil. pervadintas gražumo pilnoji] // Literatūra ir menas. – 2005. – Rugsėjo 23. – P. ¬ 2. – Tekste [p. 2]: Braziūnas, Vladas. Slovėnams sava ne vien slovėnų poezija: Poetą Vladą Braziūną, grįžusį iš Vilenicos poezijos [= Tarptautinio Vilenicos literatūros] festivalio Slovėnijoje su „Vilenicos krištolo“ prizu, kalbina Kornelijus Platelis // Ten pat. – P. ¬2, 23. – Prieiga internetu (žiūrėta 2013.VIII.4): http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110905022205/http...
Braziūnas, Vladas. fontes amoris: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 30.