Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


A Letter to the Witch

ragged lilies under the window, on them a small bug red and shimmering your blue four-winged steed boiling water, icy wind, staggering around the fire, last year’s scandals hiss, the year before last’s quarrels dewed meadows, ticks suck the world’s blood eyes barely open you hear how in you or in the brook babble hungry mice that escaped from the dying city not a crumb remains, nothing remains of childish love, only tangled lines, unclear feelings, the letter from Troy

Fabijoniškės, 2003.VII.25–31Vladas Braziūnas

laiškas laumei


ruplėtos lelijos palangėj, ant jų vabaliukas raudonas ir mirgantis mėlynas tavo žirgas keturiasparnis verdantis vanduo, ledinis vėjas, šlitinėja apie laužą, šnypščia paskalos pernykštės, užpernykščiai barniai rasotos pievos, erkės siurbia pasaulio kraują vos atsimerkus girdi, kaip gurgia tavy ar upely iš mirusio miesto pabėgusios alkanos pelės neliko nė trupinėlio, nieko neliko iš vaikiškos meilės, vien tik išdrikusios eilės, neaiškios nuojautos, Trojos laiškas

Fabijoniškės, 2003.VII.25-31

Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 20.