Vladas Braziūnas


laiškas laumei


ruplėtos lelijos palangėj, ant jų vabaliukas raudonas ir mirgantis mėlynas tavo žirgas keturiasparnis verdantis vanduo, ledinis vėjas, šlitinėja apie laužą, šnypščia paskalos pernykštės, užpernykščiai barniai rasotos pievos, erkės siurbia pasaulio kraują vos atsimerkus girdi, kaip gurgia tavy ar upely iš mirusio miesto pabėgusios alkanos pelės neliko nė trupinėlio, nieko neliko iš vaikiškos meilės, vien tik išdrikusios eilės, neaiškios nuojautos, Trojos laiškas

Fabijoniškės, 2003.VII.25-31

Braziūnas, Vladas. fontes amoris. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 20.