Vladas Braziūnas


S litavskoga prepjevala Mirjana Bračko

* * *


blistavo krilo srnice, poput krila uz krilo privijaju se odmakle brazde, brazda uz brazdu, oranje pod raonikom treperav život krila, uzletjet će brazde i odletjet će čitavo jato, valovito crno jezero, val uz val zemlja uz zemlju, uz crnicu, nebo uz nebo pod nebom, ispod neba blistavo pero crnice, krajičak paunove lepeze

Fabijoniškės, 2002.V.6–8



Vladas Braziūnas

* * *


blizgantis juodžemio sparnas, sparnas prie sparno glaudžias tolstančios vagos, vaga prie vagos, arimas iš po norago spurdanti gyvastis sparno, vagos pakils, ir nuskris visas pulkas, banguojantis juodas ežeras, banga prie bangos žemė prie žemės, prie juodžemio, dangus prie dangaus po dangum, iš po dangaus blizganti juodžemio plūksna, povos vėduoklės kraštelis

Fabijoniškės, 2002.V.6–8

Metai. - 2003. - Nr. 5. - P. 62;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 257. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.51) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas.