Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


Prayed in His Own Language

dried oceans raged and tangled with shadows of ravaged houses, wild rivers leaving their banks gushed through meadows soaked with clouds, through pastures dying God was terrified was laid up exhausted by wind and uncertainty in which of the world’s waters the spirit will flame or disappear, hissing like steel for which worm will blossom a bride will open, the plum of innocence will swell the olive tree will blossom, the lilac the dahlia will pierce the dragon and locusts will fly with them the conversation will be short the language of voracious shadows

Toronto, 2010.VII.11Vladas Braziūnas


meldėsi savo kalba

šėlo išdžiūvusios jūros ir pynės su nusiaubtų namų šešėliais, laukinės išėjusios iš krantų kliokė upės per debesų įmirkusias pievas, per sąžalynus mirštančiam Dievui buvo baisu gulėjo nuvargintas vėjo ir nežinios kokio pasaulio vandenyse liepsnos ar išnyks dvasia, sušnypštus it geležis kokiam kirmykščiui pražys nuotaka išsiskleis, brinks nekaltybės slyva alyvmedis sprogs, alyva jurginas slibiną smeigs ir pasileis skėriai su jais kalba bus trumpa ėdrių šešėlių kalba

Toronto, 2010.VII.11

Birželio sodai: Tarptautinės poezijos šventės „…ir saulas diementas žėruos…“ (A. Miškinis) dalyvių kūrybos almanachas / Sudarytojas Vytautas Kaziela. – Utena: Kamonada, 2010. – P. 97;
Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 55.