Vladas Braziūnasmeldėsi savo kalba

šėlo išdžiūvusios jūros ir pynės su nusiaubtų namų šešėliais, laukinės išėjusios iš krantų kliokė upės per debesų įmirkusias pievas, per sąžalynus mirštančiam Dievui buvo baisu gulėjo nuvargintas vėjo ir nežinios kokio pasaulio vandenyse liepsnos ar išnyks dvasia, sušnypštus it geležis kokiam kirmykščiui pražys nuotaka išsiskleis, brinks nekaltybės slyva alyvmedis sprogs, alyva jurginas slibiną smeigs ir pasileis skėriai su jais kalba bus trumpa ėdrių šešėlių kalba

Toronto, 2010.VII.11

Birželio sodai: Tarptautinės poezijos šventės „…ir saulas diementas žėruos…“ (A. Miškinis) dalyvių kūrybos almanachas / Sudarytojas Vytautas Kaziela. – Utena: Kamonada, 2010. – P. 97;
Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 55.