Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


People I Dream About

they agonized in their own language they prayed under their own oak tree their maidens wept without tears they like my hair died one by one gray ashes encrusted swollen buds their bodies were left in peace by kites and bald hyenas staked into their hearts in peace rest their war slaves and gods and their hanging nooses

Toronto, 2010.VII.11–12Vladas Braziūnas


žmonės, kuriuos sapnuoju

jie merdėjo savo kalba jie meldės po savo ąžuolu jų mergės verkė be ašarų jie kaip mano plaukai mirė po vieną žili pelenai aplipo įbrinkusius pumpurus jų kūnus paliko ramybėj pesliai ir nuplikusios hienos ant savo širdžių pasismeigę ramybėje ilsis jų karo vergai ir dievai ir jų kartuvių kilpos

Toronto, 2010.VII.11–12

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 56.