Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


Manuscript

I would like to write in the empty spaces of my drawings the margins of my symphonies on my cathedrals’ walls pediments, altars, pulpits my sermons would be marketable to deaf mutes most of all I would like to write on our developing skin on our thighs and hips on our gurgling stomach and in fact that’s how I write only the prepositions aren’t the ones sometimes and the declensions

Banská Štiavnica, 2010.VIII.21Vladas Braziūnas


rankraštis

norėčiau rašyti tuščiuose savo piešinių plotuose savo simfonijų paraštėse ant savo katedrų sienų frontonų, altorių, sakyklų mano pamokslai kurčnebyliams būtų paklausūs labiausiai norėčiau rašyti ant vystančios mūsų odos ant mūsų šlaunų ir klubų ant gurgiančio mūsų pilvo iš tikro taip ir rašau tik prielinksniai būna ne tie kartais ir linksniai

Banská Štiavnica, 2010.VIII.21

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 62.