Vladas Braziūnasrankraštis

norėčiau rašyti tuščiuose savo piešinių plotuose savo simfonijų paraštėse ant savo katedrų sienų frontonų, altorių, sakyklų mano pamokslai kurčnebyliams būtų paklausūs labiausiai norėčiau rašyti ant vystančios mūsų odos ant mūsų šlaunų ir klubų ant gurgiančio mūsų pilvo iš tikro taip ir rašau tik prielinksniai būna ne tie kartais ir linksniai

Banská Štiavnica, 2010.VIII.21

Braziūnas, Vladas. fontes amoris: [eilėraščiai]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – P. 62.