Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Agnieszka Rembiałkowska


* * *

zwietrzył cię zwierz ciszy nieprzenikniony i dziki nie do oswojenia twardy, a nie głaz ryczy, a nie lew dobry, a nie ojciec wrzesień twojego serca

Fabijoniškės, 2001.XI.25Vladas Braziūnas

* * *


tylos žvėris, apuostantis tave laukinis ir nepažinus neprijaukinamas tvirtas, bet ne uola mauroja, bet ne bulius geras, bet ne tėvas tavo širdies ruduo

Fabijoniškės, 2001.XI.25

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.53;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 26.