Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Agnieszka Rembiałkowska

<br/>** *

za brata-wiatr, za powietrze i chmurę za pogodę i za niepogody za to, że mnie zadziwiasz za to, że nadal umiem i nadal chcę być zdziwiony za to, że gdy ciało mdłe, coś się nawinie pod rękę za to, że gdy truchleje duch, coś wpadnie w oko zatocz się, hulajże hulaj, nim zachrypnie pieśń potem tylko charkot i chwytanie tchu potem tylko nagi niezdarny ornament choroby tylko długie sine żmije płowiejące sploty słów tylko długie zmierzchy, już przyszło wezwanie bez chochlika, iskry, wieczoru bez blasku i splendoru bez mrugającej gwiazdy bez tej bajki, że mały w gromadzie wiosna i jesień tarnieją w oddali chrzęści powietrze dzwonią trójkąty żurawi cicho, prawie bezdźwięcznie milczenie mgieł, milczenie mgły szare godziny, szare dnie nareszcie noc, po nocy świt i ja, odkrztuszony tu przez śmierć

Birsztany (Sanatorium „Tulpė”, pokój 320), 11 I 2004

Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas = Stół góra ołtarna / tłumaczenie: Agnieszka Rembiałkowska; grafika: Wiesław Szumiński; opracowanie graficzne: Krzysztof Czyżewski. – Sejny: Fundacja Pogranicze i Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", 2018. – S. 61. – (Inicjał). – Przekład książki zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Litewskiego Instytutu Kultury.


Vladas Braziūnas


* * *

už brolį vėją, už orą ir debesį už giedrą ir už visokį orą už tai, kad stebini už tai, kad moku dar stebėtis ir vis tebenoriu už tai, kad kūnui kliūnant pakanka kas po ranka už tai, kad sielai senkant pakanka kas po akim ūžt tai ūžt, kol daina užkims paskiau tik žiopčiot ir gaudyti orą, kol gyvas paskiau tik plikas nevykęs ligos motyvas tik ìlgos pilkos gyvatės blykštančios žodžių vijos tik ilgos šauktinio prieblandos be aitvaro, žiburio, vakaro be žibesio uodegõs pūstos be žybsinčios žvaigždės be šnekos, kad visados, kur du stos pavasaris, ruduo erškėtės oras toli girgždės gervių trikampiai trimituos už kalvos, vos vos begirdėt tyla iš miglos, migla iš tylos iš pilkos dienos valandos pagaliau naktis, rytas ir aš, mirties atrytas

Birštonas (Tulpės sanatorija, 320 kamb.), 2004.I.11

Santara. – 2012. – Žiema. – P. 23;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 40–41;
Krantai. – 2014. – Nr. 1. – P. 34. – Prieiga internetu (žiūrėta 2019.IV.30): http://www.kranturedakcija.lt/app/webroot/files/Krantai-2014-1-34-37-Braziunas.pdf;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas = Stół góra ołtarna / tłumaczenie: Agnieszka Rembiałkowska; grafika: Wiesław Szumiński; opracowanie graficzne: Krzysztof Czyżewski. – Sejny: Fundacja Pogranicze i Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", 2018. – S. 60. – (Inicjał). – Przekład książki zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Litewskiego Instytutu Kultury.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Izabela Korybut-Daszkiewicz

<br/>* * *

jasna noc, delikatna i ciepła jak twoich ud wewnętrzna strona prześnisz ten ranek, w południe wstaniesz, a nocą senną znów będziesz ze mną, pół na pół, za oknem wiatr dmucha, głucho, za oknem mrozu zimne dłonie obejmują białą skórę jabłoni, gdzie okiem sięgnąć sad pusty, wieszają białe bialutkie chusty prześcieradeł umarłe matki, powolne i ciężkie, coraz rzadziej śnią nam się ich kwieciste suknie, szeleszczące na śniegu łagodna moja, delikatna, przywracasz mi siebie, słabego, czystego

Fabijoniškės, 2002.I.7Vladas Braziūnas


* * *

šviesi naktis, šilta ir švelni tarytum vidinė tavo šlaunų pusė, tą rytą prasnūsi, dieną prabusi, nakty miegūsta prabūsi per pusę su manimi, už langų pustys kaip ir pustė, gūsiais, už langų šalnų delnai šalti lyti baltą obelų odą, plyti sodas pus- tuštis per platų užmatomą plotą, džiausto baltai išvelėtas paklodžių drobes mirusios motinos, sunkios ir lėtos, gėlėtos jų suknios, retai besapnuojamos, šnera švelnioji, mano švelnioji, man dovanoji mane, silpną ir švarų

Fabijoniškės, 2002.I.7

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.137;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 28;
Vilenica 2005: 20. mednarodni literarni festival / [urednici Miljana Cunta, Barbara Šubert]. – Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2005. – P. 99;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 225. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas. – Kompaktinėje plokštelėje (CD-2.29) eilėraštį skaito Viktoras Rudžianskas;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=2&author=vb02&sh... (eilėraštį skaito autorius);
Penki langai į sodą = חמישה חלונות אל הגן : eilėraščiai [ir jų vertimai į hebrajų ir lietuvių kalbas] / Ališanka, Eugenijus; Braziūnas, Vladas; Dekšnys, Vytautas; Nitzan, Tal; Paliulytė, Sonata; sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Tarptautinių kultūros programų centras, 2009. – Lietuvių ir hebrajų kalbomis. – P. 104;
Poezijos kalbos kraštovaizdžiai = Sprachlandschaften der Poesie = Абсягi паэзii / European Borderlands. – Vilnius–Minsk: European Borderlands, 2009. – P. 16;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 21;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – p. 44.– (Parole del mondo). – Lietuvių ir italų kalbomis.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Izabela Korybut-Daszkiewicz

<br/>noce są ogromne

trois pensées musicales 1 zakwitły nocą twe brązowe piersi a sprzyjający nam soczysty sierpień zsyła szlachetny dar jasnowidzenia musimy być – mierzymy westchnienia jesteśmy odą dla niestałych ust i dla jabłoni, dla mgły w dolinie w którą powoli, ociężała, wchodzisz tuż za słowikiem, zanurzona w śpiew jeszcze nie ranek, kiełkujący ogień i żyły liści, i białe pnie drzew Najdelikatniejsza! obejmij kolana miłości mały szary talizmanie nikt cię nie słyszy, siedź tu i płacz i czekaj, aż się rozleje vox d’enfant pod moimi palcami, ogromna noc dla tej ostatniej, Boże mój, ofiary 2 mrugał majeranek, dymem pachniało lemiesz w ciemności o czaszkę uderzył naprężamy się i wchodzi moje ciało w twoją noc, u nocy wybrzeży świecą błędne ogniki, niesiona przez fale bieleć będzie jak szkielet w twym pokoju tratwa tych, co w noc czarną odpływali i noc czarna wyjrzy z oczodołów lecz ty widzisz już zbawienne światło w uduchowionych twarzach nietoperzy i tymczasowość możesz zmierzyć łatwo: ogień pożarów, echa złych przeżyć... a kiedy liczę, jesteśmy tylko dwoje my i ołtarza nadtłuczony brzeg – chwila, co woła o jasnowidzenie Najdelikatniejsza! obejmij mnie obejmij i ogrzej, drewnieją białe ręce korę zwilżyj w płomieniach, co tak giętkie są i Boga ślepego przygarnij do serca pieśnią świętą chantant dans la coupole 3 miłości mały szary talizmanie wieczorem smyczki mietlic grają koncert do słów Verlaine’a, w leśnych dzwonkach tonie złotej poręby równy przedziałek cicho szeleszczą ogniste wrzosy ponad lasami, a głowa obłoku płonie, jak gdyby wszystko pamiętała: pancerz na piersi, krwią zbroczona klatka oddziela naszą wolność i niewolę jaskółka brzegówka (swoją zimną łapką) już zdążyła zerwać twój brązowy owoc a w pustyni miasta praw nie mamy żadnych i już nie wiadomo, kto za kim jest, kto przeciwko komu i tylko we śnie jakaś inna ręka twoje płatki łagodnie rozchyli i na moment dziwnie się odemkną tajne światy - ratunek dla mej liry Najdelikatniejsza! gorączkę mierzy nam kwitnąca ręka, przytula i na piersi kładzie opatrunek i herbatą poi nas z piołunem Najdelikatniejsza! już nie słyszę co bredzi zwariowany drozd o świcie gwiazdami sypiąc w ten najsłodszy sen i ostatnią kroplę je vous aime na wierzchołku naszym nadłamanym zapalając

Rudamina, 1978Vladas Braziūnas

naktys yra didelės

trois pensées musicales 1 pražysta naktį rusvos tavo krūtys ir įtaikus aliejinis rugpjūtis užlieja mus kilniom aiškiaregystėm mes būtini – atodūsio matmuo ir odė mūsų permainingom lūpom ir sodo obeliai, pakalnių ūkui į jį lėtai apsunkusi žengi paskui lakštingalą, giesmėn įbridus ne rytas dar, sudygusi ugnis ir lapų gyslos, ir balti kamienai Švelnioji mano! apkabink kelius mažyti pilkas meilės talismane tyloj negirdimas, sėdėk ir verk ir vilkis, kol ištrykš voix d'enfant po mano pirštais, didelė naktis šiai paskutinei, Dieve, atnašystei
2 garavo smalkės, merkėsi mairūnai noragas kaukolę užgavo tamsoje mes įtempti, ir smelkias mano kūnas į tavo naktį, švyti naktyje nakties žaltvykslės, vandenų išplautas boluos kaip griaučiai tavo kambariuos juodon naktin išplaukusiųjų plaustas juoda naktis akiduobėm žioruos bet tu regi, kaip išganingai švyti dvasingieji šikšnosparnių veidai ir išmanai tą laikinumo dydį: gaisrų ugnis, o, nuoskriaudų aidai... kai suskaičiuoju, liekame vien mudu ir aukuro nuskilusi briauna – aiškiaregystės šaukianti minutė Švelnioji mano! apkabink mane sušildyki, medėja baltos rankos suvilgyk žievę aptakioj liepsnoj ir aklą Dievą prie širdies prilenki šventa giesme chantant dans la coupole
3 mažyti pilkas meilės talismane smuikuoja smilga vakaro verlenas ir skęsta lūpažiedžių patale auksinio sklastymo tiesiausia biržė ir tyliai plasta ugniaspalviai viržiai viršum šilų, o debesio galva kūrenas tarsi nieko nepamiršus: krūtinės šarvas, kruvina ląsta dalija mūsų laisvę ir nelaisvę kregždė urvinė (jos ranka šalta) jau nusiskynė rusvą tavo vaisių o miesto skruzdėlyne mes beteisiai ir nežinia jau, kas už ką ir kas prieš ką tiktai sapne visai kita ranka tavuosius žiedlapius atskleidžia tylai ir pamatau su nuostaba slapta pasaulį, išganingą mano lyrai: Švelnioji mano! žydinti ranka mus apkabina ir matuoja karštį ir ant krūtinės užvynioja tvarstį ir girdo mus pelynų arbata Švelnioji mano! aš jau negirdžiu aušroj ką klieda amalinis strazdas lytėjimus užliedamas žvaigždėm ir paskutinį lašą je vous aime viršūnėj mūsų palaužtoj uždegdamas

Rudamina, 1978-ųjų lapkritis–gruodis

Braziūnas Vladas. Slenka žaibas: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983. – P. 42–44;
Braziunas, Vladas. veľke sú noci = grandes sont les nuits = naktys yra didelės / Výber zostavila a zredigovala Miroslava Vallová; z francúzštiny preložil S. Vallo [p. 33–35]; traduit du lituanien par Asta Uosytė-Būčienė et Marc Fontana [p. 36–38]. – Bratislava: Edícia Viachlasne Literárne informačné centrum, 2006. – P. 33–41;
http://www.lyrikline.org/index.php?id=162&L=1&author=vb02&sh... (eilėraštį skaito autorius);
Poezijos kalbos kraštovaizdžiai = Sprachlandschaften der Poesie = Абсягi паэзii / European Borderlands. – Vilnius–Minsk: European Borderlands, 2009. – P. 26–27.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Agnieszka Rembiałkowska

<br/>* * *

zwietrzył cię zwierz ciszy nieprzenikniony i dziki nie do oswojenia twardy, a nie głaz ryczy, a nie lew dobry, a nie ojciec wrzesień twojego serca

Fabijoniškės, 2001.XI.25Vladas Braziūnas

* * *


tylos žvėris, apuostantis tave laukinis ir nepažinus neprijaukinamas tvirtas, bet ne uola mauroja, bet ne bulius geras, bet ne tėvas tavo širdies ruduo

Fabijoniškės, 2001.XI.25

Braziūnas Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.53;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 26.


Vladas Braziūnas


Vladas Braziūnas – poeta i tłumacz, urodził się w 1952 roku w Pasvalys, w północnej Litwie, niedaleko granicy z Łotwą. Od 1983 r. wydał dwanaście [2009 – 15] zbiorów poezji, opracował kilka książek, kilka też przetłumaczył. Przekłada z francuskiego, łotewskiego i języków słowiańskich: białoruskiego, chorwackiego, polskiego, rosyjskiego, serbskiego i ukraińskiego. Jego wiersze były tłumaczone między innymi na albański, angielski, białoruski, bułgarski, chorwacki, francuski, gruziński, niemiecki, polski, rosyjski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, ukraiński i włoski.
Laureat wielu litewskich nagród, a także nagrody Fundacji im. Tarasa Szewczenki (2002) i Nagrody Roku Łotewskiego za dokonania w dziedzinie przekładu literatury łotewskiej (2006).

Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007 / Sudarė ir parengė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – P. 102.

[Romuald Mieczkowski]


Vladas Braziūnas


Ur. 1952 w Poswolu (Pasvalys). Na Uniwersytecie Wileńskim studiował dziennikarstwo i lituanistykę.
Debiutował w 1974. Wydał 15 zbiorów poetyckich, już pierwszy z nich zdobył Nagrodę im. Zigmasa Gėlė za debiut. Uprawia publicystykę, autor esejów i felietonów. Pracownik pism kulturalnych i literackich, w ciągu 15 lat zatrudniony w tygodnyku „Literatūra ir menas” („Literatura i Sztuka”, przez pewien czas – redaktor naczelny). Od 1996 zajmuje się wyłącznie własną twórczością literacką.
Członek Litewskiego PEN Clubu, współzałożyciel Ruchu Poetyckiego Środkowej i Wschodniej Europy Cap à l'Est i Międzynarodowej Wspólnoty Poetyckiej Magnus Ducatus Poesis. Tłumacz, m. in. z języka polskiego.
Pasjonuje się fotografią.

Przenieść Wilno do serca: Portret Miasta / Zebrał i opracował, wykonał zdjęcia Romuald Mieczkowski. – Wilno: Znad Wilii, 2009. – S. 142. – Iliustr.: Alio Balbieriaus (V. Braziūno portr.) nuotr.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Alicja Rybałko

urwisko nad Wilią

tyś jest prawicą ojca rzek w gipsie nabrzeży jak po bitwie słodkie łzy miasta, gorzki śmiech w twych żyłach krążą nieuchwytnie sośniny czar, żelazna czarna woda – kanalizacji i ścieków osłoda tyś wszechwiedząca, rozkwitasz przed nami wszechtęczowymi miejskimi prawdami aut nawałnica już kołysze mostem most jęczy, ale nie śmie powstać przeciwko nam, posłuszny naszym planom w nas pokładając nadzieje nietrwałe składasz w ofierze Wilnu swoją falę ono oddycha za ciebie – i za nas

Wilno, 18 lipca – 5 sierpnia 1985

Przenieść Wilno do serca: Portret Miasta / Zebrał i opracował, wykonał zdjęcia Romuald Mieczkowski. – Wilno: Znad Wilii, 2009. – S. 7.


Vladas Braziūnas

Vilniaus sonetai. Neries atodanga

esi tu upių tėvo dešinė krantinėmis po mūšių sugipsuota tu savo gyslom varinėji miesto ir ašaras saldžias, ir kartų juoką pušynų jodas, geležinis juodas vanduo – kanalizacijų paguoda tu visažinė, žydinti visom vaivorykštinėm didmiesčio tiesom mašinų vėtra įsiūbuoja tiltą jis aimanuoja, bet nedrįsta kilti prieš mus, jis mūsų kojoms paklusnus mes jam atstojam paskutinę viltį kai tu aukoji Vilniui savo vilnį o jis alsuoja už tave – už mus

Vilnius, 1985.VII.18–VIII.5

Poezijos pavasaris. – Vilnius: Vaga, 1986. – P. 70;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.

Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Alicja Rybałko

Kartka świąteczna z jeleniem i łabędziem

Śnieg pada, mróz mrozi – aż świeci biało niebiało w zamieci wokół góry zamkowej wilk ze snu podnosi głowę – ślad jego na Wilczej Łapie, siwa sierść Boufałłówkę ozdabia reflektory pieszczą grzbiet zjeżony pusta zbroja zadzwoni pokrzyżackiego ducha zbudź się tej nocy tej z ufnością i wiarą, porozmawiaj z sikorą z dziupli u Bernardynów wierz, że starówki uliczki to jarzące się świeczki i w magiczne widzenie dziecięcych oczu: z Doliny Swintoroga zaczarowany jeleń na rogach podniósł me Wilno wysoko na siedmiu wzgórzach

Wilno, 26 listopada 1983 – 18 grudnia 1997

Przenieść Wilno do serca: Portret Miasta / Zebrał i opracował, wykonał zdjęcia Romuald Mieczkowski. – Wilno: Znad Wilii, 2009. – S. 6.


Vladas Braziūnas

Kalėdų atvirutė su elniu ir gulbe

taip sninga, taip šąla – šviečia balta neskalbta apriečia kalną pilies augantį balsą sapno žvėries – jo pėdos Vilkpėdėj nužilusį baltą jo kailį Pamėnkalnis vilki prožektoriai keterą pusto šarvas sužvanga tuščias kryžiuočio vėlės atsibuski šią naktį, vilkis tikėk ir kalbėki į didžiąją zylę Bernardinų sodo drevėj senamiesčio gatveles kaip spragančias žvakeles į vienintelę magiją – vaikų akyse: iš Šventaragio slėnio devyniaragis elnias iškėlė mano Vilnių ant septynių kalvų

Vilnius, 1983.XI.26–1997.XII.18

Gimtasis kraštas. – 1983. – Gruodžio 29. – P. 8;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 42;
Dialogas. – 2000. – Gruodžio 22. – P. 24;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – P. 242. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės str. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas.

Syndicate content