Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


* * *

In fact, the mirror also reflected in a wall clock with a scythe in place of the pointer hand. – from Rimvydas Šilbajoris’ letter the second-hand like Death's scythe waves alone on the back wall and infinite retrospective days are framed in the memories of friends sing under glass, apparently, sing their white teeth, moving cheeks Robinsons wave, and slowly and sluggishly in the waters Noahs wave back a rosary navel lips under the ice insubstantial to mention the flood, we survived in the proper dimensions of melomans having orbited the Earth, and now it’s slippery and the watchman now sprinkles salt the dove’s dream, sticky eyelids and happy quick-witted official writes the address on the drunken coffin

Fabijoniškės, 2001.I.22-24Vladas Braziūnas


* * *

Tiesa, veidrodis taip pat atspindėjo sienoje laikrodį su dalgiu vieton rodyklės Iš Rimvydo Šilbajorio laiško sekundininkas giltinės dalgiu mosuoja vienas ant galinės sienos o begalinės atgalinės dienos įrėmintos į atmintis draugų dainuoja po stiklu, matyt, dainuoja balti jų dantys, judantys žandai mosuoja robinzonai, ir lėtai ir vangiai vandenuos atmoja Nojai rožančių bamba lūpos po ledu nesolidu minėti tvaną, išgyvenom matmenyse tikrinių melomanų apskrieję žemę, o dabar slidu o kiemsargis dabar druska pabarsto karvelio sapną, limpančius vokus ir linksmas valdininkas nuovokus užrašo adresą ant girto karsto

Fabijoniškės, 2001.I.22–24

7 meno dienos. – 2001. – Balandžio 6. – P. 5;
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė : [eilėraščiai]. – Vilnius: Vaga, 2002. – P. 132.