Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


into cuneiform

mountains trembled and hills quivered like large hearts rivers ran under breasts blocked by sharp stones they crackled and strained toward two-toothed Urartian mountain where a dove descended with votive gifts and prayers: mentioned in languages with our Calvarian wheels unspin our sins our Father who art a cloud after silence I stroke your gleaming cheek with a fern I grabbed Armenian sunrise for a month expanding into years and ebbing to a day, remembering Spinners remembering the circle’s footstool an empty sacrificial table you are here, father and mother spinner and unspinner approaching Table mountain

Armenia–Lithuania, 2012.X.22–2013.II.26Vladas Braziūnas


į dantiraštį

patraukė ant Stalo kalno. Kartu ėjo daugybė žmonių,
gal net gerai nežinodami, kur ir kodėl eina, bet pasitikėdami, kad kryptis teisinga...

Saulė Matulevičienė (Liaudies kultūra, 2014, Nr. 2)
kalnai drebėjo ir kalvos verpė́jo lyg didelės širdys po kriūtim blaškėsi upės užgriūtos aštrių akmenų tryško ir veržėsi linkui dvidančio urartų kalno leidosi jan balandė su votais ir su maldom: minimas kalbomis mūsų kalvãrijų ratais atverpki mūsų kaltes mūsu Tēvs, kas esi debesīs po tylos paparčiu tavo skruostą gaisuojantį glostau nuščiuvęs armėniškai patekant mėnesiui plečiantis metams ir dylant dienai, minant Verpėjai minant ratelio pakóją tuščias aukojimų stalas tu čia ir tėvas, ir motina verpėja ir atverpėjas artėji prie Stalo kalno

Achpato vienuolynas–Fabijoniškės, 2012.X.22–2013.II.26

Santara. – 2013. – Žiema. – Nr. 100. – P. 36;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 12–13;
Šeimininkė. – 2016. – Kovo 25–31. – Nr. 12. – P. 13. – (Poezijos svetainė). – Prieiga internetu (žiūrėta 2016.III.27): http://ukininkopatarejas.lt/leidinys/seimininke-nr-12-2016-m-kovo-25-31-d/