Vladas Braziūnas


Перевод с литовского: Виталий Асовский


Радуга над старым садом

Святых усопших нимбы над ветвями горят в саду старинном опустелом и шепчут ветви – как там под корнями святым лежится в земляном постели что снится им – былой ли жизни тени грядущего мерещатся виденья кем были будем кто мы – где ответ кого в огонь как пламенную ветвь опустит осень – все идет по кругу вода стальная корни заливает и шепчут исповедуя друг друга огонь вода у ложа корневого под светлым нимбом сада векового и нас осеннее цветенье окружает

Vilnius, 1985.VI.29

Литва литературная. – 1987. – № 7. – C. 55. – Перевод Виталия Асовского;
Acoвcкий, Виталий. Другое пpocтранcтвo: Cтиxи и пepeвoды. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998. – C. 81;
Асовский, Виталий. Осенняя бухгалтерия: стихи литовских поэтов в переводах Виталия Асовского. – Vilnius, 2014. – P. 58.


Vladas Braziūnas


vaivorykštė ant seno sodo

sultingos tingios seno sodo šakos su mirusių šventųjų aureolėm nuobodžiai šnekas, kaip šventiesiem sekas minkštam šaknytam seno sodo guoly kas jiem sapnuojas – buvę nepraėję kokie juos lanko ateities regėjimai kas esam mes, kas buvom, būsim – kas kuriuos sumes į ugnį kaip šakas ruduo ugninis – paskutinės žinios šaknis vanduo užeina geležinis ir šnypščia vienas kitą išpažinę ugnis, vanduo ankštam šventųjų guoly po amžinojo sodo aureolėm žydėjimas mus siaučia rudeninis

Vilnius, 1985.VI.29

Poezijos pavasaris. – Vilnius: Vaga, 1987. – P. 244;
Braziūnas, Vladas. Suopiai gręžia dangų: [eilėraščiai]. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 10;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj: [nauji eilėraščiai ir eilėraščiai iš ankstesnių rinkinių] / sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 2007. – (Gyvoji poezija / [serijos dailininkė Sigutė Chlebinskaitė]). – Elenos Baliutytės straipsnis „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“ p. 6–31. – Priedas: 2 kompaktinės garso plokštelės / įrašė Virginijus Gasiliūnas [Vlado Braziūno eilėraščius skaito autorius, Alis Balbierius, Elena Baliutytė, Henrikas Algis Čigriejus, Juozas Erlickas, Antanas Gailius, Virginijus Gasiliūnas, Antanas A. Jonynas, Donaldas Kajokas, Skaidrius Kandratavičius, Herkus Kunčius, Aidas Marčėnas, Sigitas Narbutas, Kęstutis Nastopka, Kornelijus Platelis, Jonas Strielkūnas, Bronė Stundžienė, Renata Šerelytė, Alvydas Šlepikas, Skirmantas Valentas]. – P. 81. – Skaito (CD I.37) autorius.