Vladas Braziūnas


Перевод с литовского: Виталий Асовский


Когда оканчивается музыка

Проклятья на лету хватал в объятьях ритуала ритма он молод был и худ как бритва и свет не зажигал никто лишь стихла музыка и свечи и за окном слезливый вечер в том вечере я утопал и грозно как волна чумная во тьме шумели замирая звучаний тени и потом в ушных стучали перепонках машины адской метроном так бьются камни о скалу их грохот под водой слышнее никто спасти нас не сумеет метались мы – в любом углу укрыться – от чего укрыться что в нас родится как в дыму пульсирующей бездны пламя ведь мы ее избрали сами посередине света тьму по сторонам повсюду рядом уже цветы весенним садом цвели – но все по сторонам на сценах сладострастно млели призывные виолончели но шел уже он по волнам он на волне чумной вздымался и слух о нем распространялся тень ангела парила там мы ухватили в руки камни открылось небо перед нами он молод был и худ как бритва мы плыли в ритуале ритма он не прикрылся от камней запомнил я рукой своей как вдруг он рухнул вместе с нами

Vilnius, 1985.VII.15–1987.IX.30

Асовский, Виталий. Осенняя бухгалтерия: стихи литовских поэтов в переводах Виталия Асовского. – Vilnius, 2014. – P. 62–63.


Vladas Braziūnas


kai baigėsi muzika

jis gáudė prakeiksmus ore jį siautė ritmo ritualas jis buvo jaunas ir išbalęs ir niekas nedegė šviesos kai baigės muzika ir žvakės ir vakaras už lango plakės aš skendėjau tam vakare lyg maro vandenys grėsmingi jau spengė tamsoje sustingę garsų šešėliai be tiesos tiksėjo uždelsto sprogimo ausų būgneliuos metronomai lyg ãkmens daužėsi į uolą po vandeniu jų šarsas augo jau mūsų niekas neapsaugos ūmai mes puolėm kur papuola mes gynėmės – nuo ko mes gynėmės? kas gimė mirdamas visuos troškimuos tvinksinti bedugnė mes pasirinkom šitą ugnį šią tamsą vidury šviesos ji ligi kaulų mus sugėlė apgaulė – šypsenos ir gėlės jau visa liko pakely vienuolių užeigos ir celės įtūžęs mūzų kūdikėlis nuo mūsų žengė bangomis jau maro vandenys jį kėlė jau sklido gandas apie jį jau sklandė angelo šešėlis mes stvėrėm akmenis į ranką ir akys mums atvėrė dangų jis buvo jaunas ir išbalęs mus siautė ritmo ritualas jis nesigynė akmenų aš savo rankomis menu kaip jis parkrito su mumis

Vilnius, 1985.VII.15–1987.IX.30

Braziūnas, Vladas. suopiai gręžia dangų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988. – P. 33–34.