Anna Rancāne


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Savajai kartai

Mes esam Dievo išrinktieji šioje pavargusioj gimtinėj pečiais jos nuovargį nešioti ir išaugint tuščius glėbius. Ne žeisti, ne žaizdas laižyti, ne derlių imti, ne sodint. Sugurusia trąša atgulti daigams, kurie dar danguje, dar viltyse, sapnuos dar plazda, kur mūsų akys neįžvelgs. Mes tuščiažiedžiai išrinktieji, bet mūsų pėdsakuos žvaigždė, kur moka paslaptis atverti.

Cit.: Rancanė, Ana. Poetė Ana Rancanė: Latgalos laikas / kalbėjosi Audrius Musteikis // lzinios.lt. – 2015. – Kovo 16 (6.00). – Prieiga internetu (žiūrėta 2015.II.17): http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/poete-ana-rancane-latgalos-laikas/198452