Ilona Anita Ķepale


</br>Šilute 1945

Zaldāti lietus nomazgāti attālinās ar ogli uz muižas mūra uzvilkti vārdi dūnas no pēļu uzšķērstiem vēderiem ceļas debesīs sēžas lapotnē apmulst krūmājā dūnas no viscēlākajiem sapņiem piesapņo pilsētu un pilsēta pārvēršas putnā kas aizmieg uz dievnama zvana dzelzs

lietuviski

Ilona Anita Ķepale


Šilutė 1945

Kareiviai lietaus numazgoti nutolsta anglimi ant dvaro sienos įbrėžti žodžiai pūkai nuo pelių praskrostų pilvų kyla į dangų sėda lapijon grimzta į krūmus pūkai iš erdviausių sapnų išsapnuoja miestą ir miestas virsta į paukštę ji minga ant dievnamio varpo gelžinio

Versta Fabijoniškėse 2018.VI.13


Ilona Anita Ķepale


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

</br>Šilutė 1945

Kareiviai lietaus numazgoti nutolsta anglimi ant dvaro sienos įbrėžti žodžiai pūkai nuo pelių praskrostų pilvų kyla į dangų sėda lapijon grimzta į krūmus pūkai iš erdviausių sapnų išsapnuoja miestą ir miestas virsta į paukštę ji minga ant dievnamio varpo gelžinio

Versta Fabijoniškėse 2018.VI.13Anna Rancāne


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

<br/>Savajai kartai

Mes esam Dievo išrinktieji šioje pavargusioj gimtinėj pečiais jos nuovargį nešioti ir išaugint tuščius glėbius. Ne žeisti, ne žaizdas laižyti, ne derlių imti, ne sodint. Sugurusia trąša atgulti daigams, kurie dar danguje, dar viltyse, sapnuos dar plazda, kur mūsų akys neįžvelgs. Mes tuščiažiedžiai išrinktieji, bet mūsų pėdsakuos žvaigždė, kur moka paslaptis atverti.

Cit.: Rancanė, Ana. Poetė Ana Rancanė: Latgalos laikas / kalbėjosi Audrius Musteikis // lzinios.lt. – 2015. – Kovo 16 (6.00). – Prieiga internetu (žiūrėta 2015.II.17): http://lzinios.lt/lzinios/Zmones/poete-ana-rancane-latgalos-laikas/198452

Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

tai maža tėvynė mano dviejų rankų platumos tai miela tėvynė mano dviejų rankų šilumos tai gili tėvynė mano viso amžiaus gilumos

1980

Skujenieks, Knuts. aš esu toli viešėjęs = es pabiju tālos ciemos: eilėraščių rinktinė, 1963–2003 / Sudarė Vladas Braziūnas; iš latvių kalbos vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Jonas Strielkūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – P. 197.


Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

su mirtim sakomės tu su gėla už parankės ir vienintelė pagarba teisybei o vienintelė baimė nesuklupti ant savo paties liežuvio taip smagu būtų sustoti pažiūrėti į veidrodį ir manyti save didžiavyrį bet tatai per brangu tam kuris kas žingsnis kas smegenų impulsas daros toks pat kvailys kaip Sokratas

1968; versta: Fabijoniškės, 2011.V.2Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Prie lėto vandens

Prie lėto vandens... Vìsa jau susitvarkė, vìsa jau dera, galai su galais susieina. Ir rytdiena darosi dar ramesnė nei vakarykštė. Mintis daros drąsi kaip smuikas. Gyvenimas lengvas kaip strazdas. Žmogus pirmąkart teisus prieš save kaip pušis prieš dangų. Pats pasaulio vidurys prie lėto vandens. O tada ima sprogčioti debesys, garbanotis miškai, iš tolo, iš pelkės vėjas ateina. Ir žmogus supranta užsibuvęs prie lėto vandens, ir kyla ieškoti krioklio.

1967; versta: Fabijoniškės, 2011.V.1Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

o ką gal ir raudosime taip net be ašarų savin tik tačiau vis tiek nuduosime kad mes savybėj šeimininkai o kam žinoti kaip kas bus per pilką dieną dieną baisią jai akys sugrąžina mus į šiltą ir bejėgę gaisą su saule lietūs vis lynos prie mūsų vis stovės vaivorykštė stebuklas vien nepažinos mirties nei svetimųjų tolių

1981

Skujenieks, Knuts. aš esu toli viešėjęs = es pabiju tālos ciemos: eilėraščių rinktinė, 1963–2003 / Sudarė Vladas Braziūnas; iš latvių kalbos vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Jonas Strielkūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – P. 217.


Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Parašyta rugpjūty

...Kada blezdingos jau subrendusios, Kada žvaigždės jau sunokusios. Ir šitaip rugpjūty. Ir žmogui pamažėlio Balti smilkiniai išsausta. Popieriaus lapas vėsiai prabrėkšta, Ir žemės skonis justi kas žodis. Taip stoja rugpjūtis.

1967

Skujenieks, Knuts. aš esu toli viešėjęs = es pabiju tālos ciemos: eilėraščių rinktinė, 1963–2003 / Sudarė Vladas Braziūnas; iš latvių kalbos vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Jonas Strielkūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – P. 45.


Knuts Skujenieks


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Laivas

buvau debesis nusileidau miško viršūnėn ir likau medis buvau karo žirgas parkritau žiežirbom prunkšdamas ir likau namas buvau kuršis pažiūrėjau įtraukiau krūtinėn oro ir likau laivas

1970; versta: Fabijoniškės, 2011.IV.27Syndicate content