Vladas Braziūnasmiglos geografija

tuose namuos, kur miglos mito laikais metaforų ir mitų beliko apeigos – apeiti tik artimųjų kapelius atšaukti trukmę ir suglusti į dabartį, bet ji nekrustels įsmigus – spindulio akuotas praradęs galią pasiduot šešėliams sėlinant nuo šūvių apkurtusiom alksnynų biržėm ir mudu, atmintie, sudiržom ir gaižūs mūsų paakiai ledais apėjo uosio vartų spyna, per vasarą girgždėjus dainuoja dul̃siai Dievo vėjas bet kulkos ariją nušvilps

Fabijoniškės–Vilnius–Fabijoniškės, 2012.XI.6–2013.I.12

Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 42;
Krantai. – 2014. – Nr. 1. – P. 34. – Prieiga internetu (žiūrėta 2015.IV.3): http://www.kranturedakcija.lt/app/webroot/files/Krantai-2014-1-34-37-Braziunas.pdf