Vladas Braziūnaslilium bulbiferum lilium

ar pamiršai, ar neradai lelijos o neretai, kai lijo ir kai švietė geltonai gijos, saulė violetinė ant gyvo ir atgijusio po lygiai o neretai rašei, pridėjai žiedą prie laiško, buvo aišku, baigt turėsime, o buvo kas pradėta pro kanapėtą žiedlapį žvelgei pro mano petį, mano smailas raštas tau skleidėsi erškėčiais ak švelniai tavo apšnekėčiau rankas ir veidus, mano meile

Fabijoniškės, 2004.III.24

Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 44;
Krantai. – 2014. – Nr. 1. – P. 35. – Prieiga internetu (žiūrėta 2015.IV.3): http://www.kranturedakcija.lt/app/webroot/files/Krantai-2014-1-34-37-Braziunas.pdf