Vladas Braziūnaspaleofonas

atsiųsk man vieną mirusį lapą, rudens prirašytą gęsta ir šnera, iriasi šnekos iš vieno į kitą už horizonto nyrintį miestą, nelytimą pirštų žadą tildyki, tylinki pažadą: myliu, nemirštu

Vilnius–Fabijoniškės–Vilnius, 2004.V.25–VI.25

Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 45;
Krantai. – 2014. – Nr. 1. – P. 36. – Prieiga internetu (žiūrėta 2015.IV.3): http://www.kranturedakcija.lt/app/webroot/files/Krantai-2014-1-34-37-Braziunas.pdf