Vladas Braziūnassaulėgrąža

dar ramiai paėjėti bent stadiją porą minučių, kol žodis įsitvėręs pirmykščio spindulio silpno daigo iš tárpijos, iš pragarmės šviesõs kruviną gniutulą tiksintį žiedą ištrauks prie vartų, prie kiemo tvoros smailai nutašytų statìnių

Fabijoniškės, 2013.VII.19

Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 122;
Šeimininkė. – 2016. – Kovo 25–31. – Nr. 12. – P. 13. – (Poezijos svetainė). – Prieiga internetu (žiūrėta 2016.III.27): http://ukininkopatarejas.lt/leidinys/seimininke-nr-12-2016-m-kovo-25-31-d/