Vladas Braziūnas


ratilai

šiam draustiny mes grifas ir liūtė, atklydę iš Hiperborėjų kalnų, jau netekę tako, kur akmenys teka, kur žydi rausias po žemėmis žydras vėjuotas vanduo, pražiūrėjęs akis išmušėm duobę, nuskendo Sarmatijos pelkės rados Arkadija, sodai ūksmingi ir girios upė bevardė, aprietusi pilį, į Chroną krypo džiugiai pasitikt herodotų ir ptolemajų vardą jai duotų, analų ir žemlapių vilnys sklistų raibais raibuliais, atsižaistų grifą ir liūtę, ir sapną, ir staugiančią vilkę svarbiausia, tą laisvę, tą dvelksmą, rasos ar ašaros, ar akmenėlio krismą, plačiais ratilais su saule nuėjusį amžiais ir tą, kur dugno maurãtinkliuos žiebia paparčio žiedą

Fabijoniškės, 2013.III.10 (vos baigęs atsiverčiau feisbuką: 22.19 Antano A. Jonyno žinia: „Mirė Marcelijus Martinaitis“)

Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 111;
Šeimininkė. – 2016. – Kovo 25–31. – Nr. 12. – P. 13. – (Poezijos svetainė). – Prieiga internetu (žiūrėta 2016.III.27): http://ukininkopatarejas.lt/leidinys/seimininke-nr-12-2016-m-kovo-25-31-d/.