Vladas Braziūnas


atpirkimas

aš... ãšakų rankiotojo ranka, verkiančios duonos valgytojo burna, punktualus antrinių žãliavų punkto vedėjos žvilgsnis, romantinių tendencijų skatinamas užsėtrija tyrų žolės lūpų ir žvaigždė̃s spyglio duetas: vėjas gano pražuvėlę žuvį kuršis vėžuvį veža į Rygą į nuodėmių supirktuvę

Vilnius–Fabijoniškės–Lvovas–Fabijoniškės, 2000.XII.12–2015.V.9

Naujoji Romuva. – 2016. – Nr. 1. – P. 12;
Braziūnas, Vladas. lėtojo laiko aky: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – P. 62.