Vladas Braziūnas


kadangel gyvatės

iš prasižiojusių dausų raudonakojai gandrai plasnojo, iš gelmių juodų roplojo rupūžės, atvirto raganom rugiai į dangų kirtos lyg iš pragaro ištrūkę būtų, lauką gaubė rūkas prieš rytą raganos, rugiams rasojant juos braidė, prisibraukusios žiedų regėk, jau tepas pažastis ir bambas jau kyla Kijevan, Rambynan skrenda laukinės nepažinios ilgakrūtės iš žemės ugnies ir vandens ir kosminės žemės gimdos šaknim ir šakom išplevens į niekad, į visados

Fabijoniškės, 2015.II.27–III.24

Naujoji Romuva. – 2016. – Nr. 1. – P. 13 (grafika pažeista: paskutinis ketureilis iš kairės neatitraukta, dešinėj nesulygiuota);
Braziūnas, Vladas. lėtojo laiko aky: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – P. 88.