Vladas Braziūnas


žaros nurausvinta pilkoji rože

Paryžiaus įžulnioj šviesoj prie Senos kai nei velnioniškas buvau, nei vienas kai lyg raudonas vynas mus svaigino viltis nebūsimų prisiminimų įkrito sielon, kas kad jų neatmeni vaiduoklių jie šešėliai, jie nematomi pritykom paukštės devynialiežuvės per Seną ritos ratilai ir žuvys plavėjo su šešėliais pakaitom veidai pakaito ir plaukai liepsnojo nuo príešinės šviesos, mes buvom nojai gal plaukėm dar, gal kopėme į kalną buvai medžiokliui antilopė, elnė o aš tikėjau nuotykėm keistom

Fabijoniškės, 2015.V.2–3

Naujoji Romuva. – 2016. – Nr. 1. – P. 14;
Braziūnas, Vladas. lėtojo laiko aky: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016. – P. 80.