Vladas Braziūnas


Traduzione di Pietro U. Dini

grammatica contrastiva

il tempo lento che ticchetta nella mia lingua e quello veloce nella tua, non l’acciufferai più cavalieri baltici oltre il Dnepr errarono in sella spunta lo spettro di Babele come la bardana ricoperta dai semi degli etnonimi la luna azzurroluna sorge ogni sette anni in Andalusia, un corvo ferito, uscito di buon’ora nel piccolo borgo dormiente, con un bagliore rosso, dissennato plenilunio, nel mantener promesse, nel risplendere miraggi son impari le spartizioni, i passi superano l’eco dei passi, non di soppiatto ti avvicinerai alla morte sono selvatici i cani, irriconoscibili le tue sillabe, fiori di vento, sebbene sia lo stesso vento, che accompagnò le lande dell’Asia un vento così forte che è impossibile proferire parola, sediamo sull’erba dietro casa e taciamo guarirei, sarei domestico, imparerei ad afferrare l’osso lanciato, a imitare a un tempo voci in tutte le lingue, ma è già ora

[31 agosto-3 settembre 2004]

Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 77.


Vladas Braziūnas

gretinamoji gramatika


lėtas laikas, tiksintis mano kalboj, o greitas tavojoj, nebesugriebsi raiteliai báltai už Dniepro jojo ir nuklajojo bekėpso Babelio šmėkla it varnalėša, tautovardžių sėklom apkibus mėlynasis mėnulis kas septyneri metai Andalūzijoj, sužeistas varnas, prieš rytą išėjęs į miegantį mažą miestelį, raudona gaisa, išprotėjusi pìlnatis, pažadui pildantis, mirgant miražui dalybos nelygios, žingsnių aidas žingsnius aplenkia, prie savo mirties neprisėlinsi šunes neprijaukinami, neatpažįstami tavo skiemenys, vėjo žiedai, nors vėjas tas pats, kur lydėjo iš Azijos plynių vėjas toks stiprus, kad neįmanoma žodžio pratarti, sėdim ant žolės už namo ir tylim išsigydyčiau, būčiau naminis, išmokčiau metamą kaulą pastverti, mėgdžiot balsus visomis kalbomis iš karto, bet laikas

Fabijoniškės, 2004.VIII.31–IX.3

Literatūra ir menas. – 2005. – Gegužės 13. – P. 16. – Prieiga internetu (žiūrėta 2014.X.23): http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3048&kas=straipsnis&st...
Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 174;
Braziūnas, Vladas. E ramosa ci accershierà la sera [Ir siaus mus vakaras šakotas] / Cura e traduzione dal lituano di Pietro U. Dini. – Novi Ligure (AL): Joker, 2013. – P. 76;
Santara. – 2014. – Ruduo. – Nr. 109–110. – P. 104.