Ilona Anita Ķepale


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas


Šilutė 1945

Kareiviai lietaus numazgoti nutolsta anglimi ant dvaro sienos įbrėžti žodžiai pūkai nuo pelių praskrostų pilvų kyla į dangų sėda lapijon grimzta į krūmus pūkai iš erdviausių sapnų išsapnuoja miestą ir miestas virsta į paukštę ji minga ant dievnamio varpo gelžinio

Versta Fabijoniškėse 2018.VI.13