Vladas Braziūnas


pelės ugnis

sėja grūdą, kad mirtų, kad kiltų galia ir gyvybė, sapną liežia lietus, jūrmarės iš kibirkšties pasiliejusios, ašaros akmenį skeliančios, šventas šikšnosparnis spindakiuoja iš palubės, pūvančio grūdo švytėjimas

2002.VI.22–23

Santara. – 2013. – Žiema. – Nr. 100. – P. 43;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 29.