Vladas Braziūnas


S litavskoga prepjevala Mirjana Bračko

* * *

napisavši takvu pjesmu koju nikto ni na koji jezik nikada ni za što prevesti ne će mogu mirno otići na sijeno spavati i kroz san mrmljati o, kad bih tako ćaskao bakice, ne s praocima našim, drugimnijemacima, o kad bih samo prizivao osmi krug Pakla ili i Poslanicom pomazanu naciju!

Vladas Braziūnas

* * *

parašęs tokį eilėraštį kurio niekas į jokią kalbą niekada nė už ką neišvers galiu sau keliaut ant šieno miegot ir per sapną urgzti o, kad taip šnekučiuočiaus babut, ne su proprotėviais mūsų, kitiems nebyliais, o jei tik šaukčiaus aštuntojo Pragaro rato arba ir Rašto tautos pateptųjų!

Fabijoniškės, 2002.VII.9-26

Braziūnas, Vladas. Priedainė: eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – P. 34;
Braziūnas, Vladas. Poezii = Eilėraščiai / the idea and coordination Inga Lukoševičiūtė; în româneşte de Leo Butnaru, Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei, Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica, Irina Nechit. – Luxembourg, 2013. – (Rumunų ir lietuvių kalbomis). – P. 39. – (Forma sudarkyta, pirmoji eilutė iš eilėraščio išimta ir užrašyta kaip eilėraščio pavadinimas).