Vladas Braziūnas


S litavskoga prepjevala Mirjana Bračko

planiranje budućnosti Europe

dvanaestoprsta, poput gavrana leti po mom hrastovom čestaru idol moga hrasta cjeliva najnevinija prevlaka močvara je ona, utopljenike izneradne izrigava cokće odlučnu pobunu podstaknutu Barabom uginulu ribu uhvativši vitla je na moj oltar i kruhom naziva plješćite, Pilat je odlučio udovoljiti njezinu zahtjevu

Vladas Braziūnas

Europos ateities planavimas

dvylikapirštė, juodvarniais lakstanti po mano ąžuolo girią mano ąžuolo stabą bučiuojanti nekalčiausioji pervalka pelkė jinai, skenduoliais ūmiais atsiriaugsinti čepsinti kietą Barabo sukurstytą maištą gaištančią žuvį pastvėrusi šveičia ant mano altoriaus ir duona vadina plokit, Pilotas nusprendė patenkinti jos reikalavimą

2002.VIII.20–22

Poezijos pavasaris / Sudarė Dainius Gintalas. - Vilnius: Vaga, 2003. - P. 71.