Vladas Braziūnas


Translated by Jonas Zdanys


Birds About Our Love

Jesus was sad when he made the flood pitied the people he punished (Lithuanian song) we did not expect to approach shore nor the island and were nailed by illusion and despair to the mast all by twos, all obliged to propagate and multiply, as ordered and sanctified without end and without measure not confused, without love, for without love’s triangle, without a third, without bloody struggle, without love’s dance there was no excess, therefore there was no debauchery we call culture later they released a crow, found shore stepped out pregnant, and then gave birth

Fabijoniškės, 2004.III.25

Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Compiler and editor Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 291. – (Jotvingiai Prize Winner).


Vladas Braziūnas

paukščiai apie mūsų meilę


„Jėzus nuliūdo tvaną padaręs, pasigailėjo žmones nubaudęs“ (žemaičių giesmė) nesitikėjome priplaukti kranto nei salos ir buvome iliuzijų ir nevilties prikaustyti prie stiebo visų po du, visi privalom veistis ir daugintis, kaip liepta ir palaiminta be galo ir be saiko ir užtat netrikdomi, be meilės, nes be meilės trikampio, be trečio, be imtynių kruvinų, be meilės šokių nebuvo pertekliaus, užtat ir kultūra vadinamo pasileidimo paskiau paleido varną, rado krantą išlipo nėščios, tai tada prigimdė

Fabijoniškės, 2004.III.25

Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Sudarytojas ir redaktorius Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 290. – Apie aut. – (Jotvingių premijos laureatas);
Metai. – 2005. – Nr. 8–9. – P. 34;
Santara. – 2012. – Žiema. – P. 30;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 46–47.