Vladas Braziūnas


Översättning: Liana Ruokytė & Juris Kronbergs


Fåglar om vår kärlek


vi hyste inget hopp om att nå varken strand eller ö vi var fastsurrade vid master av illusion och hopplöshet alla – två och två, alla måste vi fortplanta oss föröka oss som vi blivit beordrade och välsignade att göra, ändlöst måttlöst och därför ostört, utan kärlek, ty utan kärlekens triangel, utan den tredje, utan strid på liv och död, utan kärleksdanser fanns det inget överflöd, därför kom kulturen med den så kallade sedeslösheten senare släppte de iväg en korp, den hittade en strand de gravida steg av, och så födde de, och så födde de …

Fabijoniškės, 2004.III.25; vert. 2005

Litauen diktar: möte i gryningen: 26 samdita poeter / Översätting Liana Ruokytė & Juris Kronbergs. – Stockholm: Bokförlaget Tranan, 2005. – P. 521.


Vladas Braziūnas

paukščiai apie mūsų meilę


„Jėzus nuliūdo tvaną padaręs, pasigailėjo žmones nubaudęs“ (žemaičių giesmė) nesitikėjome priplaukti kranto nei salos ir buvome iliuzijų ir nevilties prikaustyti prie stiebo visų po du, visi privalom veistis ir daugintis, kaip liepta ir palaiminta be galo ir be saiko ir užtat netrikdomi, be meilės, nes be meilės trikampio, be trečio, be imtynių kruvinų, be meilės šokių nebuvo pertekliaus, užtat ir kultūra vadinamo pasileidimo paskiau paleido varną, rado krantą išlipo nėščios, tai tada prigimdė

Fabijoniškės, 2004.III.25

Poetinis Druskininkų ruduo 2004 = Druskininkai Poetic Fall 2004 / Sudarytojas ir redaktorius Kornelijus Platelis. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 290. – Apie aut. – (Jotvingių premijos laureatas);
Metai. – 2005. – Nr. 8–9. – P. 34;
Santara. – 2012. – Žiema. – P. 30;
Braziūnas, Vladas. Stalo kalnas: [eilėraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014. – P. 46–47.