Vladas Braziūnas


Prevod: Jozef Mihalkovič


vynovený svet

belasá krava ide po mori široko rozpína štyri rohy večná luna klebetí s Ďurom tak čo, už toho máš dosť? kde máš svojho draka? Matka morí spieva ako keď bzučí včela a belasá krava s pokojným srdcom dá šechtár mlieka ak máš syra plné zuby vezmi si medu kvety zelených svetiel blčia v peci Brunonovho senníka, kúsok od starej mamy ešte to jasne nevidieť ale svet už kráča rýchlejšie ako keď poskakuje vrabec bdelé oko dovidí ďaleko za lúky ucho s napätím načúva zvukom spoza lesov nebolo a nebude nič len biele a čierne no bude aj strakaté, aj hnedé zelené a modré

Vladas Braziūnas


pasaulė tampa atnaujinta

mėlyna karvė plaukia per jūrą keturi platūs ragai vakaro mėnuo šnekina Jurgį ką, pavargai neturi smako? Jūrmotė gieda kaip bitė dūzgia ramia širdim mėlyna karvė duos pieno viedrą varškę pavargęs, medų kabink židiny žaliai ugniai žydint babutės žygis – iš daržinės pas žaląją dar nė žymės, bet pasaulė darosi greitesnė per zvirbulio žingsnį akylesnė per lauką, senelio akim nužiūrėtą ausylesnė per mišką, iš baimės jo nudainuotą nebuvo, nebus jau tik balta ir juoda bus raina, bus žala ir žalia, ir mėlyna

2000.VIII.7

Braziūnas, Vladas. Iš Naktirašèių: 135. Memule, povos plūksnele; pasaulė tampa atnaujinta // Literatūra ir menas. – 2002. – Vasario 15. – P. 6;
Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.18;
Braziūnas, Vladas. Būtasis nebaigtinis = Imparfait / Į prancūzų k. vertė Genovaitė Dručkutė = Traduit du lituanien par Genovaitė Dručkutė; Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė = Mise en page Sigutė Chlebinskaitė. - Vilnius: Petro ofsetas, 2003. - P. 14;
Braziūnas, Vladas. Vakar yra rytoj / Sudarė Elena Baliutytė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. – P. 234. – (Gyvoji poezija). – Knygos kompaktinėje plokštelėje (2) eilėraštį skaito Antanas A. Jonynas.