Eduards Aivars


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Airijos vyšnia

Dublino priemiesty kovą žydėjo vyšnia Ėjau jos fotografuoti Ji nesileido, pabėgo, pradingo Visai kaip višta baltukė, prisireikusi dėt Šio kadro nebuvo įmanoma ryškint Tada padariau taip – suplėšiau pagalvį Išpurčiau pūkus pro langą Ir bėgau žemyn žiūrėti Kai kas panašu jau buvo Vyšnios veidas be liemenio

Lietuviešu un latviešu dzejas diena / Krājuma veidotāji Vlads Brazjūns (Lietuva), Dace Markus (Latvija). – Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006. – lpp. 77;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 101.


Eduards Aivars

Īrijas ķirsis

Dublinas pievārtē martā ziedēja ķirsis Gāju to fotografēt Viņš man neļāvās, aizskrēja, pazuda Gluži kā vista baltīte, kura aizmetas dēt Šo kadru nebija iespējams attīstīt Tad es darīju tā – saplosīju spilvenu Izbēru dūnas pa logu Un skrēju lejā skatīties Kaut kas līdzīgs jau bija Ķirša seja bez auguma

Lietuviešu un latviešu dzejas diena / Krājuma veidotāji Vlads Brazjūns (Lietuva), Dace Markus (Latvija). – Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006. – lpp. 76;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 1010