Elżbieta Musiał


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Pasotinsiu meilės dievą

Pasotinau kančios dievą dievas mano kančios yra didis dievas paskutiniu trūksniu užspaudžiau akis jo ir lūpas nesirūpina duona nesivargina neprasimano būties pinklių jo sapnas ramus tuščias iš soties švintant patekės stipresnis – meilės dievas atiduosiu jam laimės nelaimės pilnatvę jomis išmatuos pasaulį ir bus apstulbęs

Musiał, Elżbieta. Pasotinsiu meilės dievą / [Iš lenkų k.] vertė Vladas Braziūnas // Šiaurės Atėnai. – 2006. – Liepos 8. – P. 2.