Eduards Aivars


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

Plaukioti / Neplaukioti

Tavęs jau kai kas yra klausęs apie plaukiojimą šią vasarą Ne kasmet turi ką atsakyti, bet šiemet negali pamiršti rugpjūčio nakties Jaunkemeruos kai pamiršai savo palydos vardus Ir moters nuogumą tamsoj skyrei tik iš energijos Sėdėjot plikais pasturgaliais seklumoj, žiūrėjote regratin kur gamta transliavo žaibų sonatą, įmanomą tik tada jei žaibas šitaip toli, kad negirdėti perkūno Jūra lygi kaip vonia, iš kur prieš pusvalandį ištrauktas žinduklis, kuriam pranašauta didelė ateitis

Lietuviešu un latviešu dzejas diena / Krājuma veidotāji Vlads Brazjūns (Lietuva), Dace Markus (Latvija). – Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006. – lpp. 79;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 103.


Eduards Aivars

Peldēt / Nepeldēt

Gan jau tev kāds ir jautājis par šīs vasaras peldēšanos Ne jau katru gadu tev ir ko atbildēt, bet šogad tu nevari aizmirst augusta pusnakti Jaunķemeros kad tu aizmirsi, kā sauc tavus pavadoņus Un sievietes kailums tumsā atšķīrās tikai ar enerģiju Jūs sēdējāt plikiem dibeniem seklumā un vērāties apvārsnī kur daba atskaņoja zibens sonāti, kura ir iespējama tikai tad Ja zibens ir tik tālu, ka nedzird pērkonu Jūrā tik līdzens kā vanniņā, no kuras pirms pusstundas izņemts zīdainis, kuram pareģota liela nākotne

Lietuviešu un latviešu dzejas diena / Krājuma veidotāji Vlads Brazjūns (Lietuva), Dace Markus (Latvija). – Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006. – lpp. 78;
Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – Lpp. 102.