Eduards Aivars


Vertė / Translated by / Traduit par Vladas Braziūnas

* * *

Neatėjai kartą, dar kartą jau kažkelintą kartą nėra Tavęs uola guro, vis guro, kol nuvirto Nebebuvo jau nieko, vien tik tyra meilė ji kaip lengva rūkana vakarais bėgo pro dvi vienišas širdis bėgo pro dvi vienišas širdis pro maniškę arčiau, pro taviškę toliau ir atgal – pro taviškę toliau, pro maniškę arčiau

Eduards Aivars

* * *

Tu neatnāci vienreiz, otrreiz jau kuro reizi nav Tevis Klints drupa un drupa, līdz sabruka Nebija vars nekā, tikai tīra mīlestība kas kā maza dūmaka vakaros skrēja gar divām vientuļām sirdīm skrēja gar divām vientuļām sirdīm gar manējo tuvāk un tavējo tālāk un atpakaļ – gar tavējo tālāk un manējo tuvāk