Vladas Braziūnas


Przełożyła z litewskiego Teresa Dalecka

Poranek

W czarnym oknie, które wychodzi na twą stronę przez żółte pinie lampy klosz rozrasta się i nie więdnie, i się nie dzieje już więcej nic – tylko to, co już się stało, księżyc maluje na drogach bladymi cieniami od Werek, od Zielonych Jezior do naszych schodów, do rana wystanej, wytęsknionej nie ma ciebie w nocy. Same noce w tobie jak osad lat, samotności grząski osad w oknie, księżyca odleżyny krwawią do jeziora, drogi już rozkopane, po bezkierunkowych zakrętach żółte godziny wciąż gdzieś pędzą i się zabijają.

Vladas Braziūnas

paryčiai

juodam lange į tavo pusę pro pinijas geltonas lempos gaubtas kerojas ir nevysta, ir nevyksta daugiau jau nieko – vien tik, kas įvykę mėnulis piešia ant kelių blyškiais šešėliais nuo Verkių, nuo Žaliųjų ežerų lig mūsų laiptinės lig ryto išstovėtos, pasilgtõs nėra tavęs nakty, vien naktys tavyje kaip metų drumzlės, vienatvės klampios nuogulos lange mėnulio pragulos į ežerą kraujuoja keliai jau perkasti, bekryptėmis apylankom geltonos valandos kažkur vis lekia ir užsimuša

Braziūnas, Vladas. Alkanoji linksniuotė: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1993. - P. 24.