Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris

Vēsture

Pirmo reizi rakstu ar tādām bailēm, lai neapstātos, lai nebeigtos dzīve, lai neiestātos vēsture, tas viegli pastāstāmais, patīkami pārdzejojamais, saldvārdīgais, jau simtreiz notikušais, jau šosekund – notikušais istabā, kur baisi zeļ puķes, nepiesātināmībā, kas neatlaižas un turpinās pati no sevis, Svēti Raksti, pirmrindnieces nenogurstošā glītrakstā rakstīti, un nevainīgas kafijas kantātes pēc grēksūdzēm un grēku nožēlām, kad stari ieurbjas un apgaismo būtību pirmoreiz, ikreiz – pirmoreiz vajadzēs noriskēt piezvanīt, bet, ja nu atsauksies mamma, visā Pasvalē dažas nenorautas klausules, pukst Dieva veserītis, naglodams dzejoļu kubus, esmu nomodā, tikko iemigšu, tūlīt nomainīs pret āmuru, ar ko aizdauzīt finiera kastes novalkātu skrandu sūtījumiem, vislaik kaut kas mūs atplēš, nu, protams, neredzēt, nedzirdēt, raudu kā teļš un lamājos, un nekā neizmainīt, dienas kārtība – kā jau pusaudža gados – celties un mazgāties, un nemācās vēsturi dēls.

Vladas Braziūnas

istorija

pirmąkart rašau su tokia baime, kad nesustočiau kad nesibaigtų gyvenimas, neprasidėtų istorija gera apsakyt, patogi sueiliuot, švelniažodė šimtą kartų jau buvus, šią sekundę – jau buvus kambaryje, kur gėlės baisiai veši, nepasotina kas imasi ir tęsiasi savaime, Šventas Raštas pirmūnės nepailstamu dailyraščiu rašytas, ir nekaltos kavos kantatos po išpažinčių ir atgailų kai spinduliai susminga ir apšviečia kas kartą pirmąkart tylesnis už gėlės šaknis paskambint per visą Pasvalį keli nuvytę telefonai, tuksi Dievo plaktukas sukalti eilėraščio kubui budžiu, vos užmigsiu, iš karto pakeis plaktuku fanerinėms dėžutėms užkalinėti išaugtinių įsmėlusių skudurų siuntiniams visą laiką kas nors mus atplėšo žliumbiau tarsi veršis ir plūdaus ir nieko pakeist, paauglystės dienotvarkė keltis ir praustis, sūnus nesimoko istorijos

Braziūnas Vladas. Alkanoji linksniuotė: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1993. - P. 17.