Pēteris Zirnītis


Pāri upeiAi māsa, Lietuva! Ai māsa, Lietuva! Tavi ceļi man pretī nāk pirkstiem atplestiem Un gaidu pilnām sejām ir tavi dēli – ceļi, Lietuva. Ai māsa, Lietuva! Ai māsa, Lietuva! Tavas upes man pretī nāk matiem izlaistiem Un, acīm dzelkstot, ir tavas meitas – upes, Lietuva. Ai māsa, Lietuva! Ai māsa, Lietuva! Un ceļš pār upi gulst, Un bērns pa tiltu staigā.

Krantai. – 2006. – Nr. 4. – P. 2.

Pēteris Zirnītis

Per upęAi sese, Lietuva! Ai sese, Lietuva! Man priešais eina tavo keliai pirštais išskėstais Ir lūkesčio pilni veidai tavo sūnų – kelių, Lietuva. Ai sese, Lietuva! Ai sese, Lietuva! Tavo upės man priešais eina plaukais paleistais Ir, raibstant akims, jos tavo dukros – upės, Lietuva. Ai sese, Lietuva! Ai sese, Lietuva! Ir kelias gula per upę, Ir vaikas vaikščioja tiltu.

Krantai. – 2006. – Nr. 4. – P. 2.