Vladas Braziūnas


No lietuviešu valodas atdzejojis Indra Brūvere un Pēters Brūveris


viss no tā alus


Dievs cilvēku mīlēja bez gala, viņam no ribas uztaisīja Ievu, tad ieraudzīja, ka cilvēkam vēl aizien nav gana – un no miežiem darīja alu. Appina ar apinīšiem, sutartīņu dziesmām. Pirmais bij alus, pēc tam bija vārds – no alus arī pasaule radās. Tamdēļ līdz pat šai dienai raibajā pasaulē visskaistāko sākumu meklē Pasvalī, alus kubulā, kur vērsis, no pilsētas ģerboņa izkāpis, ar apiņu vaiņagiem izrotāts no Dievainēm līdz pat Vasarsvētkiem – vislīksmākie svētki bez gala, – viss no tā alus! viss no tā alus!..

Vilnius, 1984.IX.3–5Vladas Braziūnas

vys par to ãlo


Dievs žmõgo mėlэje be gãla jam ėš grõba padãre Jievo pamãte, ka žmõg ė dã negañ – ėš mieže padãre ãlo apėpyne apynės' ė dainom sotartynėm pėrmoćiáus' būva als, paskiaũ būva žõd's – ėš àlos pasául's atsėrãda ožtàt po šiai dienэ márga pasáule gražiáusios pràdžios jaškõk Pasvaly àlos kobėly kor jáuč's ėš miesta gėrba ėšlypės' aptaisyts vainykэs apynių lėg ka Velykos vys būt a Sekmynės' – lėnksmiáus' švėñte be gãla, – vys par to ãlo! vys par to ãlo!..

Fabijoniškės, 2000.VI.6

Braziūns, Lads. vys par to alo // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002. – Nr. 1. – P. 31–33;
Iš naminio audimo dainos [kino filmas]. – Arvydo Baryso kino kompanija, 2008. – Vlado Braziūno eilėraščai skaitomi autoriaus, jų vertimai į anglų, latvių, italų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbas rodomi titrais;
Braziūnas, Vladas. Saula prė laidos. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – P. 18, 20;
Braziūnas, Vladas. Saula Svaliõ / Eilėraščių rinkinio Saula prė laidos 2-oji pataisyta laida. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. – P. 18, 20.